Ki tanulhat esti gimnáziumban

Esti tagozaton végezheti, folytathatja középiskolai tanulmányait minden olyan tanulni, érettségizni szándékozó, aki az adott tanévben betölti 16. életévét
(Nktv. 60. § (3) bekezdés)A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

  • Előző tanulmányait igazoló bizonyítványok
  • Személyi igazolvány
  • Lakcímkártya
  • TAJ kártya
  • Ha diákigazolványt igényel, akkor az okmányirodából kapott NEK adatlap

* A jelentkezési lap aláírás nélkül érvénytelen


Beiskolázási tájékoztató


Házirend kivonata


Letölthető jelentkezési lap


Jelentkezési lap docx formátumban

Jelentkezési lap pdf formátumban