Üdvözöljük a „SZAK-MA” Általános Iskola és Gimnázium honlapján!


! ! ! COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatos tájékoztató ! ! !

! ! ! TÁJÉKOZTATÓ ! ! !

! ! ! COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatos tájékoztató ! ! !


A „SZAK-MA” Általános és Gimnázium bemutatása

Az iskola Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egész területét lefedő, 42 telephellyel működő, Nyíregyházi székhelyű alapítványi iskola.

Fenntartója az „Aranyszív a gyermekekért” Közhasznú Alapítvány, melyet három fős kuratórium irányít. Fenntartói feladatát maradéktalanul teljesíti, biztosítja az iskola törvényes működését.

Az iskola kizárólag felnőttoktatást végez esti munkarend szerint.

Saját iskolaépülettel nem rendelkezik, a telephelyeken működő iskolákban bérel tantermeket.

A 2019/20 tanévben az alábbi képzéseket indította:
- általános iskolai képzés 3-8. évfolyamig 10 osztályban.
- felnőttek gimnáziumi képzése 9-12. évfolyamon 25 osztályban.

Az iskola tevékenységének megismerését segíti a honlapon megtalálható valamennyi iskolai alapdokumentum.

Az iskola nevelő-oktató munkájában kiemelt feladat a hátránykompenzáció, a felzárkóztatás.

Az általános iskolai nevelésről-oktatásról, mely ebben a tanévben először indul:

Az általános iskola elvégzésével esélyt biztosít az iskola a beiratkozott 237 tanulónak az alapfokú végzettség megszerzésével a szakképzésbe való belépésre, a jogosítvány megszerzésére, a munka világában való könnyebb elhelyezkedésre.

Az iskola vezetése felkutatta azokat is, akik csak néhány évfolyamot végeztek el a tanköteles korig. A 3. évfolyamtól kezdve minden évfolyamon indított képzést, a felsőtagozaton az 5-6-7. évfolyamon két osztályt, a nyolcadik osztályban három osztályt.

Nehéz küldetést vállalt magára az iskola a megyében, döntően a szatmári térségben, mert az oktató munkában a felzárkóztatás során a tovább haladás érdekében pótolni kell a hiányzó ismereteket is. A nevelő munkában az együtt élés alapvető értékrendjének a kialakítása, a személyiség fejlesztés során az új értékrend befogadása a legfontosabb célkitűzés.

A felnőttek gimnáziuma képzés már évek óta sikeres az iskolában.

Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy az érettségit komolyan akaró tanulók sikeresen zárják a tanulmányaikat. Érettségi bizonyítvánnyal egy újabb lehetőséget kapnak az önfejlesztésre, a tovább tanulásra, egy minőségibb munka végzésére.

A tanulók összetétele változó, sajnos a lemorzsolódás is jelen van, melynek csökkentése kiemelt feladat.

Az iskola minden segítséget megad a tanulni akaró tanulóknak, stabil, jól képzett nevelőtestület segíti évek óta őket az érettségi megszerzésében. Az érettségire jelentkezett és bocsátott tanulók évek óta valamennyien sikeresen teljesítik az érettségi követelményeit, mely elismerésre méltó.

Üzenet minden tanulni akaró, megyénkben élő felnőttnek

Iskolánkba várunk minden olyan felnőttet, aki tovább akar tanulni és azt a lakóhelyén vagy annak közvetlen közelében kívánja megtenni.

Monyók Ferenc Mihályné
igazgató